MẪU ĐẮP GEL HỌC VIÊN 5 NGÀY KHOÁ THÁNG 7/2022

Bài viết khác

Chỉ với bột đắp móng và sơn Gel, Lê Đại Phát đã tạo hình nên qủa bơ vô cùng sống động Video quá trình :