Chuyên mục: Khoá Học Nail Chuyên Đề

Giơi thiệu : KHOÁ HỌC VẼ CỌ BẢN : kĩ thuật vẽ cọ bản vuông Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ cọ bản Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học :  bột vẽ Giáo viên giảng dạy : Lê Đại Phát Học phí : Liên hệ Cấp chứng chỉ sau khoá … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ CỌ BẢN CAO CẤP"
Giơi thiệu: KHOÁ HỌC VẼ HOẠT HÌNH là KĨ THUẬT VẼ HOẠT HÌNH BẰNG BỘT & GEL Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ  hoat hình Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : Màu nước Giáo viên giảng dạy : Lê Đại Phát Học phí : Liên hệ Cấp chứng chỉ sau … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ HOAT HÌNH NÂNG CAO"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ MÀU NƯỚC  LÀ KĨ THUẬT LOANG MÀU TẠO HÌNH Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ   màu nước Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : Màu nước Giáo viên giảng dạy : Lê Đại Phát Học phí : Liên hệ Cấp chứng chỉ sau khoá học HỖ … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ MÀU NƯỚC LOANG"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ TRÁI CÂY TRÊN MÓNG : kĩ thuật vẽ hoa quả trên móng  Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ  trái cây Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột vẽ Giáo viên giảng dạy : hoạ  sĩ,giảng viên Nail Lê Đại Phát … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ TRÁI CÂY"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ  FLAT 3D HOA : kĩ thuật tạo hình Flat 3D Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật FLAT 3D hoa cao cấp Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột nổi Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ sau … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ  FLAT 3D HOA"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ  CHÂN DUNG TRÊN MÓNG  Kĩ thuật vẽ chân dung cao cấp trên móng  Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ  chân dung Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột vẽ Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ sau … Đọc tiếp "KHOA HỌC VẼ CHÂN DUNG TRÊN MÓNG"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ CỌ NỔi HOẠT HÌNH : là môn học tạo hình nổi hoạt hình 3d Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ nổi hoạt hình Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ … Đọc tiếp "KHOÁ VẼ NỔI HOẠT HÌNH"
Giới thiệu : KHOÁ HỌC VẼ  ĐỌNG VẬT : kĩ thuật vẽ động vật trên móng cao cấp Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ  đọng vật Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ sau khoá học … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ ĐỘNG VẬT"
Giới thiệu :KHOÁ HỌC VẼ  PHONG CẢNH : kĩ thuật vẽ phong cảnh trên móng bằng màu bột  Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ phong cảnh Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : bột vẽ Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ sau … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC VẼ PHONG CẢNH"
Giới thiệu :KHOÁ HỌC VẼ  HOA TẢ THỰC : là kỉ thuật vẽ  hoa màu nước với độ chi tiết cao Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ hoa tả thực Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học :  màu nước Giáo viên giảng dạy : Lê Đại Phát Học … Đọc tiếp "KHOÁ VẼ HOA TẢ THỰC"
Giới thiệu :KHOÁ HỌC VẼ NỔI  TẢ THƯC : là khoá học vẽ nổi tạo hình hoa , ở cấp độ chi tiết giống thật  Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ thuật vẽ hoa nổi tả thực Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học :  bột nổi Giáo viên giảng dạy : … Đọc tiếp "KHOA HỌC VẼ HOA NỔI TẢ THỰC"
Giới thiệu :KHOÁ HỌC  CỌ BẢN CẦU VÒNG : LÀ KĨ THUẬT VẼ CỌ BẢN 7 MÀU BẰNG GEL Khai giảng : thường xuyên Chương trình học : Kĩ  THUẬT CỌ BẢN CẦU VÒNG Thời gian học : không giới hạn Chất liệu học : GEL Giáo viên giảng dạy : Kim Nguyễn Học phí : Liên hệ  Cấp chứng chỉ … Đọc tiếp "KHOÁ HỌC CỌ BẢN CẦU VÒNG"