MẪU HỌC VIÊN ĐẮP BỘT FOM GIẤY

Bài viết khác

MẪU HỌC VIÊN THỰC HÀNH ĐẮP GEL 5 NGÀY 
Chỉ với bột đắp móng và sơn Gel, Lê Đại Phát đã tạo hình nên qủa bơ vô cùng sống động Video quá trình :