Bộ Nails SeaGame lần thứ 31
Lấy ý tưởng từ SeaGame 31 , hoạ sĩ Nail Lê Đại Phát đã tạo ra tác phẩm móng tay vô cùng ý nghĩa và độc đáo để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam

Bài viết khác

Mẫu học viên vẽ Gel khổng tước