Danh mục: Hoạt Động trung tâm

Bộ Nail thiết kế ý tưởng từ hoa hồng thực hiện bởi : Lê Đại Phát   
Bộ móng được thực hiện bởi Học viên : Nguyễn Hoàng Hoài Thi Kĩ Thuật đắp Fom Design chuyên nghiệp   ” Thiết kế Flat 3D trên móng “.