Làm Quả Bơ từ bột đắp móng tay

Chỉ với bột đắp móng và sơn Gel, Lê Đại Phát đã tạo hình nên qủa bơ vô cùng sống động


Video quá trình :

Bài viết khác

Mẫu học viên vẽ Gel khổng tước